ค้นหา

หน้าแรก

ให้ “กฎหมาย”

เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

รวมทุกกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน กฎหมายใกล้ตัว
ที่หลายคนอาจไม่เคยสนใจ บางครั้งเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่พอเกิดปัญหาหลายคนมักจะมองข้าม

คำค้นหายอดนิยม: รถยนต์ บ้าน ฉ้อโกง กู้ยืมเงิน

ปัญหากฎหมายมีคำตอบ

Q&A : โดนเบี้ยวค่านายหน้าขายที่ดิน ฟ้องร้องได้หรือไม่?

เมื่อทำสัญญาซื้อขายที่ดินได้สำเร็จ นายหน้าย่อมมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือค่าตอบแทน หากไม่ได้รับเงิน สามารถฟ้องร้องได้ในระยะเวลา 10 ปี