ค้นหา

หน้าแรก

ให้ “กฎหมาย”

เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

รวมทุกกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน กฎหมายใกล้ตัว
ที่หลายคนอาจไม่เคยสนใจ บางครั้งเรื่องใกล้ตัวนี่แหละที่พอเกิดปัญหาหลายคนมักจะมองข้าม

คำค้นหายอดนิยม: รถยนต์ บ้าน ฉ้อโกง กู้ยืมเงิน

ปัญหากฎหมายมีคำตอบ

ค้นบ้าน “ไม่มีหมาย” ทำได้หรือไม่?

ค้นบ้าน “ไม่มีหมาย” ทำได้หรือไม่?

“ที่รโหฐาน” นั้น ในทางกฎหมายให้หมายความถึง ที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้โดยง่าย