ค้นหา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา

สมุดภาพรวมความรู้กฎหมายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่ ความผิดฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง รับของโจร วิ่งราวทรัพย์ ปลันทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ว่าลักษณะแบบไหนเรียกอย่างไร เช่น ลัก วิ่ง ชิงหรือปล้น แล้วแต่ละอย่างมีโทษอย่างไร? พฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ ?