ค้นหา

EP.50 ผู้รับจำนำเอารถไปขายต่อ เมื่อผู้จำนำไม่ชำระหนี้ ผิดกฎหมายหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การรับจำนำรถมีทั้งจำนำถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีหลายคดีที่เกิดขึ้นเป็นการจำนำที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้จำนำไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนำเอารถไปขายต่อ แบบนี้มีความผิดหรือไม่?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 758, 764 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352