ค้นหา

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย (Thai Criminal Justice)

หมายถึง กระบวนการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น ตำรวจ , พนักงานสอบสวน , อัยการ , ศาล , ราชทัณฑ์ เป็นต้น โดยจะมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด สืบสวนสอบสวน ฟ้องคดีพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนการบังคับโทษภายใต้กฎหมาย