ค้นหา

พระเพลิน หลักธรรม(ศีล 5) กับข้อกฎหมาย

พระเพลิน : หลักธรรมกับข้อกฎหมาย เป็นการเรียนรู้กฎหมายกับศีล 5 ที่ชวนอ่านเพลิดเพลินเข้าใจง่าย สั้นย่อ กระชับ ตรงประเด็นกับศีล 5 ที่พระสงฆ์และชาวพุทรเข้าใจและคุ้นเคย จึงทำให้การอ่านเกิดความเข้าใจกระจ่าง ทั้งเจตจำนงค์ ความหมายและแนวทางปฏิบัติ เกิดการตระหนักมองเห็นคุณ เห็นโทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์จากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พระเพลินจัดได้ว่าเป็นหนังสือการเรียนรู้กฎหมายฉบับพกพาที่ครอบคลุมศีล 5 เมื่อรักษาศีล 5 ก็คือ รักษากฎหมาย โดยมีหนังสือคู่มือพระเพลินเป็นหลักฐานยืนยันรับรองแนวทางการปฏิบัติ ทำหนึ่งได้สองในคราวเดียวกัน อีกทั้งเมื่อพระเทศน์เกี่ยวกับศีล 5 ยังสามารถอธิบายกฎหมายให้ชาวบ้านได้รู้ เพราะมีคู่มือกฎหมายพระเพลินฉบับพกพาเป็นแหล่งสืบค้นและอ้างอิงได้อย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือ