ค้นหา

ลอยกระทงออนไลน์ยังไง ? ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

กระแสการลอยกระทงออนไลน์ นิยมกันมากขึ้นตามยุคตามสมัย แต่ในยุคแห่งเทคโนโลยีการหลอกของมิจฉาชีพที่พยามหาวิธีและเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงที่ซับซ้อนจนเราไม่ทันเอ๊ะใจ หรือตามไม่ทันการหลอกลวงหรือกลโกงต่างๆ ที่ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ย่อมต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ – นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการโอนเงินหรือใช้ประกอบการหลอกลวง

สำหรับในช่วงประเพณีลอยกระทง ถือเป็นช่วงเวลาที่เหล่ามิจฉาชีพจะหลอกเพื่อเอาข้อมูลสำคัญ โดยใช้ช่องทางการลอยกระทงออนไลน์เป็นเครื่องมือ ดังนั้น หากเราเลือกที่สืบสานประเพณีลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ เราควรรู้เท่าทันกลโงมิจฉาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียในภายหลัง ซึ่งควรหลีกเลี่ยงและควรตรวจสอบให้ดีๆ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ควรหลีกเลี่ยง

 1. เว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ เช่น หมายเลขบัตรประชาชนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด หรือมีการเชิญชวนให้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแจกรางวัล
 2. เว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลทางการเงิน เลขหลังบัตร 3 หลัก เลขบัญชีธนาคาร
 3. การโพสต์ข้อมูลสำคัญลงในสื่อสังคมออนไลน์ และควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล
 4. การกดลิงก์ที่เเนบมากับอีเมล หรือ SMS ที่น่าสงสัยและไม่ทราบเเหล่งที่มา
 5. การดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือ นอกจากที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official store อาทิ Play store หรือ App Store เท่านั้น

ข้อควรทำ

 1. ควรเลือกเว็บไซต์ที่มีแหล่งที่มาชัดเจนเช่น เว็บไซต์หน่วยงานรัฐหรือ เว็บไซต์เอกชนที่น่าเชื่อถือ
 2. เข้าเว็บไซต์อย่างมั่นใจให้ดูนามสกุลหรือโดเมนของเว็บไซต์ที่เข้าดู ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น .com , .org , .net , .th ที่นิยมใช้กันอย่างถูกกฎหมาย
 3. ควรโทรอายัดทันทีหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน

ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน สามารถแจ้งโทรอายัดได้ทันที สายด่วน 1441 ศูนย์ AOC ระงับ อายัดบัญชีตลอด 24 ชั่วโมง หรือหมายเลขสถาบันการเงิน ดังนี้

 • กสิกรไทย 02-8888-8888 (กด 001)
 • กรุงไทย 0-2111-1111 (กด 108)
 • กรุงศรีฯ 1572 (กด 5)
 • กรุงเทพ 0-2645-5555 (กด *3)
 • ไทยพาณิชย์ 0-2777-7575
 • ทหารไทยธนชาต 1428 (กด 03)
 • ออมสิน 1115 (กด 6)
 • ซีไอเอ็มบี ไทย 0-2626-7777 (กด 00)
 • ไทยเครดิต 0-2697-5454
 • แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0-2359-0000 (กด 8 )
 • อาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000 (กด 33)
 • ธกส. 0-2555-0555 (กด *3)
 • ยูโอบี 0-2344-9555
 • เกียรตินาคินภัทร 0-2165-5555 (กด 6)
 • ทิสโก้ 0-2633-6000 (กด *7)
 • ไอซีบีซี (ไทย) 0 2629 5588
 • อิสลามแห่งประเทศไทย 1302 (กด 6)
 • ทรูมันนี่ 1240 (กด 6)
 • ทูซีทูพี(ประเทศไทย) 0 2026 3000 (กด 0)
 • ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ 0 2697 5353 (กด 0)
 • แมกช์ การ์ด 1614 (กด 4)