ค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าไม่มีการชำระหนี้ให้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องต่อศาลได้ทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำพร้อมกัน ถ้าโดนฟ้องคดีจะต้องไปตามที่ศาลนัดและให้ตามลูกหนี้ไปศาลให้ได้พยายามให้ลูกหนี้ไกล่เกลี่ย เพื่อขอชำระหนี้เป็นงวดๆ
2. ถ้ามีคำพิพากษาคดีแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ สามารถขังคับคดีอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินกรมบังคับคดีจะอายัดทรัพย์สินของคนค้ำแทน ดังนั้น ถ้าคนค้ำไม่อยากให้ทรัพย์สินโดนอายัด ควรรีบหาเงินไปชำระแทน
3. ถ้าผู้ค้ำได้ชำระเงินแกนลูกหนี้ไปแล้ว ผู้ค้ำจะรับช่วงสิทธิฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระเงินให้กับผู้ค้ำต่อไปได้ตามจำนวนเงินที่ผู้ค้ำชำระแทนไปทั้งหมด

ในกรณีการเซ็นชื่อรับเป็นบิดาของเด็กในใบเกิด ไม่ทำให้แฟนของคุณมีสิทธิในตัวเด็กนะครับ การรับรองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือ การทำให้แฟนของคุณมีสิทธิในตัวของเด็ก แฟนของคุณจะต้องจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร ซึ่งต้องได้รับความยินยอมทั้งจากคุณและเด็ก โดยตามปกติต้องไปให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนที่อำเภอครับ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ ลูกเป็นสิทธิขาดของแม่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น อยากทำอะไรทำได้เลยไม่เกี่ยวข้องกับพ่อ พ่อไม่มีสิทธิใดๆ ในตัวเด็ก และเด็กก็ยังไม่มีสิทธิใดๆ ในตัวพ่อด้วยครับ

กรณีที่กู้ยืมที่มีหลักฐานข้อความ การยืมผ่านทางโซเชียลแบบนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อในการกู้ยืมแล้ว สามารถนำมาใช้ในการฟ้องร้องได้แต่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ
ข้อความแชท, บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน, หลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ประกอบการฟ้องร้องคดีกู้ยืมงิน โดยจำป็นต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่ วันถึงกำหนดชำระเงิน (หรือกรณีสัญญาชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดจะมีอายุความ 5 ปี) ซึ่งหลักฐานทั้งหมดต้องเก็บไว้ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขวันที่และเวลาการกู้ยืมแจ้งความไม่ได้ เพราะการกู้ยืมเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาเจ้าหนี้ต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล

ตามคุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะครับ ถ้าคนที่จะมาเป็นพ่อแม่บุญธรรมของคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีอายุแก่กว่าคุณอย่างน้อย 15 ปี ในขณะเดียวกันคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีแล้ว สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้เลยครับ

การจับกุมบุคคล “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะมีอำนาจจับกุมได้ตามหมายจับของศาลเท่านั้น” ยกเว้นแต่ เป็นกรณีตามมาตรา 78,79 และ 80 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ซื้อ มีความผิดฐานรับของโจร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ขาย มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การใส่ความคนอื่นต่อบุคคลที่ 3 ทำให้คนอื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกคูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ