ค้นหา

ฮาว ทู ดู Ep.2 กลโกง #แชร์ลูกโซ่​ ได้เงินคืนหรือไม่?

จับสังเกต…ก่อนตกเป็นเหยื่อ…แชร์ลูกโซ่ โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. อ้างว่านำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทต่างประเทศ ผลตอบแทนสูง

2. ลงทุนระยะสั้น ได้ผลตอบแทนเร็ว คืนทุนภายใน 1-3 เดือน หรือได้ผลตอบแทนรายเดือน

3. ให้สมาชิกชำระเงินค่าสมัครอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรเลย รอครบกำหนดได้รับผลตอบแทน เน้นการหาสมาชิก แบ่งค่าหัวคิว

4. มีการจัดฉาก นำเสนอความร่ำรวย ใช้ผู้มีชื่อเสียง เพือเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุน บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเล่นแชร์ลูกโซ่

ในกรณีที่เป็นสมาชิก หรือ นักลงทุนในขบวนการแชร์ลูกโซ่ หากไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนใด ๆ หรือได้รับเงินลงทุนหรือผลตอบแทนคืนมาน้อยกว่าเงินท่ีสมัครสมาชิกหรือท่ีร่วมลงทุนไป บุคคลน้ัน ถือเป็น “ผู้ได้รับความเสียหาย” ในส่วนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่หลอกลวง โฆษณา ชักชวนประชาชน ให้นำเงินมาลงทุน สมัครสมาชิก หรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ตาม ท่ีกล่าวอ้าง ถือว่าเป็นการกระทําาความผิดตาม พระราชกําาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และปรับ 50,000 -1,000,000 บาท

รวมถึงยังมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง เช่น ผู้บรรยายแผนการตลาด บุคคลต่างๆที่มาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน วิทยากร แม่ทีม ผู้ชักชวน ก็อาจเข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ได้เช่นกัน แต่จะพิจารณาตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริง และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป

โดยอาจมีความผิดตาม ความผิดตาม พระราชกําาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีบทลงโทษจำคุก 5 – 20 ปี และปรับ 500 – 1,000,000 บาท และอาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สายด่วน 1202 โทร. 0 2831 9888 หรือ www.dsi.go.th

2. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โทร.02-237-7535 www.ecd.police.go.th

3. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สายด่วน 1359)

ขอบคุณบทความจาก : JUSTICE MAGAZINE (วารสารยุติธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 4. อ่านบทความเพิ่มเติม : https://justicechannel.org/popular/po…

*หมายเหตุ : บันทึกรายการเมื่อเดือนกันยายน 2563