ค้นหา

รู้แล้วหนี้ รู้ก่อนเป็นหนี้ เป็นผู้ค้ำประกัน หรือฟ้องคดีแพ่ง

หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้ การค้ำประกัน รวมถึงการฟ้องคดีแพ่ง ฯ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน /ยืมเงินผ่านแชทไม่ต้องทำหนังสือก็เป็นสัญญา/ 5 เรื่องที่ลูกหนี้ต้องดู /คิดก่อนค้ำประกัน /ข้อควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน /ลูกหนี้หนีหนี้จะเรียกเงินคืนยังไง และโปรดฟังก่อนเป็นหนี้ เป็นต้น ซึ่งในเล่มนี้มีแบบฟอร์มที่เอาไปใช้จริง เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ เป็นต้น