ค้นหา

Q&A ขาดผ่อนรถ..กี่งวด..ถึงจะโดนยึดรถ? #Lawget

Q : ขาดผ่อนรถกี่งวดถึงจะโดนยึดรถ?
A : ขาดส่ง 3 งวดติดกัน ไฟแนนซ์จะมี “หนังสือแจ้งชำระหนี้” อีก 30 วัน (รวมแล้วประมาณ 4 เดือน)

#ข้อแนะนำ : ท่านสามารถขอเจรจาประนอมหนี้ หรือจ่ายบางส่วน (1 เดือน) ได้

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600