ค้นหา

EP.41 ผ่อนรถไม่ไหว เอาไปคืนได้หรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

ปัจจุบันเรื่องการเช่ารถทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตของเรา แต่เมื่อเช่าซื้อรถมาแล้วมีปัญหาทางด้านการเงินไม่สามารถจะผ่อนชำระให้ครบตามสัญญาได้ คำถามของผู้เช่าซื้อจำนวนมากคือ เราจะคืนรถได้หรือไม่?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573