ค้นหา

EP.7 ระยะเวลาการบังคับคดี กี่ปี และนับอย่างไร?

#Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

พูดแค่ไหน พูดอย่างไรผิดกฎหมายหมิ่นประมาท?

เมื่อมีคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลแล้ว เราจะรอวันว่าเมื่อไหร่เจ้าหนี้จะหมดสิทธิเรื่องของการบังคับคดี ที่พูดกันคือ การยึดทรัพย์ ระยะเวลาของการบังคับคดีนับอย่างไรและมีเวลาเท่าไหร่?

ป.วิ.แพ่ง มาตรา 274 ระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี นับแต่มีคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล

วิธีการร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มี 3 ขั้นตอน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องปฏิบัติให้ครบ ดังนี้

  1. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี
  2. เจ้าหนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว
  3. เจ้าหนี้ต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ต่อไปลองมาฟังคดีตัวอย่างกัน…

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274, 271