ค้นหา

EP.49 การเช่าที่ดินโดยทำสัญญาเลี่ยงการจดทะเบียน บังคับได้กี่ปี?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

เชื่อว่าหลายคนที่เช่าที่ดิน สิ่งที่พยายามเลี่ยงกฎหมายก็คือ การทำสัญญาหลายๆฉบับ เพื่อไม่ต้องไปจดทะเบียนและเสียภาษีที่สำนักงานที่ดิน แล้วผลที่เกิดจะเป็นอย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538