ค้นหา

EP.47 ตามกฎหมาย “การสละมรดก” ทำได้อย่างไรบ้าง?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

ถ้าพูดถึงการสละมรดกนั้น แม้จะมีการสละน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เพราะทรัพย์สินเงินทองมีมูลค่ามาก ได้มาแบบฟรีจากการรับมรดกด้วย แต่เราก็ควรจะรู้เรื่องของการสละมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้บ้างนะครับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612, 1613, 850, 852, 1750