ค้นหา

EP.46 การค้นโดยไม่มีหมายค้น และจับโดยไม่มีหมายจับ ทำได้หรือไม่อย่างไร?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างสำหรับการค้นของตำรวจ จะต้องมีหมายค้น และถ้าจะจับต้องมีหมายจับถึงจะทำการได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร?

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 70 บัญญัติไว้นะครับว่า หมายค้นซึึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามมิให้ออก เว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วย และเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้น ต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60, 70, 92