ค้นหา

EP.45 “App เงินกู้” หากทำเรื่องกู้เงินไปแล้ว ต้องทำอย่างไร?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การกู้เงิน ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางของการสื่อสาร ทั้งแอปพลิเคชั่น ไลน์ เอสเอ็มเอส หลอกบ้าง ได้เงินไม่ครบบ้าง ดอกเบี้ยโหดบ้าง ถ้าเราหลงเข้าไปแล้วจะทำอย่างไร?

อ้างอิง: เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย