ค้นหา

EP.44 สดอกเบี้ยเงินกู้ 3% หรือ 7.5% ต่อปี?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

เชื่อว่าหลายท่านคงจะสับสนกับเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ครับ หลังจากได้ยินเรื่องการแก้กฎหมายมีการปรับเรื่องดอกเบี้ยใหม่ จริงหรือไม่อย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7, 224