ค้นหา

EP.42 หนี้ส่วนต่างรถยนต์ที่ผู้ให้เช่าซื้อเอามาให้เซ็นต์ ต้องรับผิดชอบหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องการคืนรถ หากเรานำรถคืน ผู้ให้เช่าซื้อเซ็นต์เอกสารความรับผิดไว้หรือผู้ให้เช่าซื้อบังคับให้เราเซ็นต์ เราจะต้องรับผิดตามหลักฐานค่าส่วนต่างหลังจากผู้ให้เช่าซื้อนำรถไปขายทอดตลาดหรือไม่?

อ้างอิง: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9861/2559