ค้นหา

EP.40 ฟ้องเรียกทดแทนผู้ล่วงเกินทำนองชู้สาวคู่สมรส โดยไม่ต้องฟ้องหย่าได้หรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

เรื่องคู่สมรส เป็นปัญหาหนึ่งที่เราจะพบเจอในสังคมคือ การมีชู้ไม่ว่าจะชู้ทางฝ่ายชาย หรือ ชู้ทางฝ่ายหญิงก็แล้วแต่ครับ เป็นปัญหาทางครอบครัวบางคู่ไม่ประสงค์จะหย่าจากกัน แล้วจะมีทางออกกฎหมายอย่างไรได้บ้าง?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523