ค้นหา

EP.39 กู้เงิน เจ้าหนี้กรอกตัวเลข”ตามจริง” บังคับได้หรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การกู้ยืมตามกฎหมายต้องมีหลักฐานแล้วลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะฟ้องร้องได้ เมื่อตอนก่อนได้เล่าไปว่าเจ้าหนี้กรอกตัวเลขเกินจริงตามที่กู้ แต่ตอนนี้จะเป็นกรณีเจ้าหนี้กรอกตัวเลขตามจริงที่กู้ จะเป็นอย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653