ค้นหา

EP.38 กู้เงิน เจ้าหนี้กรอกตัวเลข”เกินจริง” บังคับได้หรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การกู้ยืมตามกฎหมายต้องมีหลักฐานแล้วลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะฟ้องร้องได้รายละเอียดของการกู้เงินนั้นมีเยอะมากครับ เรามาดูกรณีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงแค่ลงลายมือชื่อคนกู้ไว้เท่านั้น ปล่อยให้เจ้าหนี้กรอกข้อความทั้งหมด จะเป็นอย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653