ค้นหา

EP.35 ขึงลวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้า หากมีคนโดนแล้วเสียชีวิต เราจะมีความผิดหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

มีหลายคนถามนะครับ ถ้าเราจะป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินเรา โดยการขึงลวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ทำได้หรือไม่ และถ้าหากมีคนโดนกระแสไฟฟ้าเสียชีิวต เราจะผิดไหม?

เรื่องราวของการขึงลวดแล้วปล่อยไฟฟ้าไปตามสายลวดนั้น มีข้อกฎหมายและคดีเกิดขึ้นจริง ต้องมาดูกรณีความแตกต่างของคดีกับการตัดสินดูนะครับ เพราะจะให้ตอบว่า ทำได้ โดยไม่มีข้อเท็จจริงอื่นๆ ประกอบ ทุกครัวเรือนคงจะไปขึงลวดแล้วปล่อยกระแสไฟเพื่อป้องกันขโมยเป็นแน่ ลองมาดูแต่ละคดีกันครับ

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 69, 290