ค้นหา

EP.34 การสร้างบ้านรุกล้ำไปในที่ดินของผู้อื่น เราจะมีสิทธิแค่ไหนตามกฎหมาย?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การสร้างบ้านก่อนสร้างต้องตรวจสอบที่ดินให้ชัดเจน รอบรั้วขอบเขตอยู่ตรงไหน ไม่เช่นนั้นเมื่อมีการสอบเขตหรือมารู้ภายหลังมีการสร้างแล้วไปรุกล้ำที่ดินคนอื่นอาจจะมีปัญหาวุ่นวายตามมา ถ้าสร้างแล้วเกิดรุกล้ำจะทำอย่างไร?

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312