ค้นหา

EP.32 สิทธิของบุตรบุญธรรม

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

สามีภรรยาซึ่งไม่มีลูกด้วยกัน แต่อยากมีลูก ทางหนึ่งที่หลายคู่ปฏิบัติคือ การรับลูกของบุคคลอื่นมาเป็นบุตรบุญธรรม สิ่งที่น่าใจของบุตรบุญธรรมตามกฎหมายมีอะไรบ้าง?

บุตรบุญธรรม คือ บุตรที่ไม่ใช่บุตรโดยการเกิดจากพ่อแม่ที่รับมา ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรง การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับบุตรบุญธรรม ดังนี้

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/19 – 1598/37