ค้นหา

EP.30 วงแชร์ล้มหรือมีปัญหา ลูกแชร์จะทำอย่างไร?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

พูดถึงการเล่นแชร์ หลายคนขยาดเกี่ยวกับการเล่นมาก แต่บางส่วนก็ยังชอบเล่น เพราะเป็นอีกช่องทางของการหมุนเงินเมื่อมีปัญหาสภาพคล่อง การเล่นแชร์มีกฎหมายกำหนดดังนี้

อ้างอิง: พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 6,7