ค้นหา

EP.29 วางเงินซื้อบ้าน-คอนโดแล้วไม่สามารถชำระต่อไปได้ จะได้รับเงินที่วางคืนหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

ธุรกิจการสร้างบ้าน สร้างคอนโดมีเยอะมากในปัจจุบัน ผู้จะซื้อก็มีจำนวนมากที่ต้องการมีบ้าน หรือคอนโด เมื่อติดต่อโครงการแล้วจะต้องมีวางเงินต่างๆ ถ้าไม่ต้องการคอนโด หรือบ้าน ผู้จะซื้อมีสิทธิได้เงินคืนอย่างไรหรือไม่?

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 377, 378