ค้นหา

EP.28 สามีไปค้ำประกันหนี้ แล้วภรรยาทำหนังสือยินยอมให้สามีทำสัญญาได้ จะเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วมระหว่างสามีกับภรรยา?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

คู่สมรสหลายท่านที่จดทะเบียนสมรสนั้น ต้องระมัดระวังครับ เกี่ยวกับการก่อหนี้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้น เพราะหากก่อหนี้ขึ้นมาแล้ว บางกรณีเป็นหนี้ส่วนตัว แต่บางกรณีเป็นหนี้ร่วม เรามาดูหลักกฎหมายและคดีที่เกิดขึ้นกันครับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490