ค้นหา

EP.22 “แจ้งความเท็จ” เจ้าพนักงาน

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน เป็นความผิดอาญาแจ้งความแบบไหนจะเป็นความผิดบ้างมาดูรายละเอียดกัน

กฎหมายอาญามาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อควมมอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่าย ความผิดฐานแจ้งความเท็จ คือ การนำควาเป็นเท้จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน เรามาลองดูกรณีตัวอย่างกันครับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งอาญา มาตรา 137