ค้นหา

EP.20 “ด่าลูกหนี้” ต่อหน้าคนอื่น ผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

แม้จะเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิในมูลหนี้จะไปทวงกับลูกหนี้ ต้องระมัดระวังนะครับ มีทั้งกฎหมายการทวงถามหนี้ ความผิดเรื่องดูหมิ่น เรื่องหมิ่นประมาท ฟังแล้วเป็นเจ้าหนี้จะดีหรือไม่ดีกันแน่

หลักกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิด ฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอา มาตรา 326, 72