หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

คำนี้ในกฎหมาย : ฆ่าโดยทรมาน

ฆ่าโดยทรมาน คือการฆ่าโดยไม่ต้องการให้ตายทันที แต่ทำให้ผู้ตายได้รับความลำบากอย่างสาหัสก่อนตาย หรือ ได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสจนถึงแก่ความตาย

1 2