ค้นหา

Q&A: ขายของบนทางเท้ามีความผิดหรือไม่?

การขายของบนทางเท้า…อาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ใครใครก็ทำกัน แต่รู้หรือไม่…การขายของบนทางเท้านั้นมีความผิดตามกฎหมายนะครับ!ผิดกฎหมายอย่างไรแล้วทำไมยังมีคนทำกันอยู่? ไปหาคำตอบกันได้ใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 20

  1. ห้ามปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
  2. ห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
  3. ห้ามขายหรือจำหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุกบนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือในสถานสาธารณะ

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามมาตรา 54 คือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท มาตรา 20 นี้ อาจจะบังคับใช้ได้กับเฉพาะผู้ประกอบการ หรือผู้จำหน่ายอาหารเท่านั้น”

เพราะฉะนั้น หากจะขายของบนทางเท้า ต้องขายในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผ่อนผันให้ และขายได้แค่ในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอนุญาตเท่านั้น…

อ้างอิง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 20, 54