ค้นหา

แกล้งโทรทดสอบตำรวจ มีความผิดหรือไม่ ?

เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินเรื่อง ฆาตกรรม ไฟไหม้ รถเสีย อุบัติเหตุต่างๆ ทุกคนมักจะนึกถึงถึงเบอร์ 191 เสมอ เพื่อประสานตำรวจให้เข้าไปช่วยตรวจสอบและระงับเหตุนั้นๆ แต่การจะโทรสายด่วน 191 เพียงแค่ทดสอบตำรวจนี้มีความผิดหรือไม่ ?

คำตอบ คือ ผิด การโทรเพื่อทดสอบโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นการก่อกวนการทำงานของตำรวจ และการโทรทดสอบแบบนี้ อาจเป็นการตัดสายของผู้ที่โทรเพื่อต้องการความช่วยเหลือจริงๆ จนผู้นั้นได้รับการช่วยเหลือไม่ทัน

แกล้งโทรทดสอบตำรวจ มีความผิดอย่างไร : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสียงความรู้กฎหมาย ตอน แกล้งโทรทดสอบตำรวจ

อ้างอิง : พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หมวด 1/1 เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ มาตรา 34/5