ค้นหา

Q&A ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่? #Lawget

Q : ตายแล้ว หนี้!!! ตายตามหรือไม่?

A : ไม่ได้!!! ตายแล้ว…หนี้ก็ไม่ได้ตายตาม ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทายาท เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการตายเพื่อหนีหนี้ *แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนมรดกที่ได้รับ

ตัวอย่าง หากเราก่อหนี้บัตรเครดิต 10 ล้านบาท จ่ายไม่ไหว…สุดท้ายฆ่าตัวตาย ธนาคารก็เสียเงินไปเปล่าๆ ถ้ามีคนทำแบบนี้สัก 10 คน ธนาคารก็เสียเงินไปแล้ว 100 ล้านบาท ซึ่งมันอาจจะทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินล้มละลายได้เลย

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600