ค้นหา

EP.43 ผู้ค้ำประกันตายไปก่อนลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การเป็นผู้ค้ำประกันนั้น หลายคนคิดว่าถ้าผู้ค้ำประกันตายไปแล้ว ความรับผิดในการค้ำประกันจะยังคงอยู่หรือไม่ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วทำให้ผู้ค้ำประกันหลายท่านเกิดอาการร้อนๆ หนาวๆ ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681, 1599, 1600