ค้นหา

ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

นักเรียน!! วันนี้เป็นวิชาสังคมศึกษา กฎหมายน่ารู้ 75 : ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

#ชิงทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ประกอบการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายในทันที เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์ ยินยอมให้ทรัพย์ไป หรือกระทำไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเอาทรัพย์ไป เช่น ขณะที่นายเอกกำลังเดินเล่นอยู่ นาย โท ก็เข้ามาบอกให้สร้อยทองให้ถ้าไม่ให้จะทำร้ายหรือจะเอาปืนยิงให้ตายจนนายเอกต้องยอมถอดสร้อยของตนให้ เป็นต้น

นอกจากเรื่องชิงทรัพย์แล้วยังมีความผิดทรัพย์อีกนะ

1. เอาไม่บอก = ลักทรัพย์ www.facebook.com/weareoja/photos/a.1850836411668789/1850836458335451/?type=1&theater

2. กฎหมายน่ารู้ 64 : “ลักปั๊บ…รับโทษ” www.facebook.com/story.php?story_fbid=2570438406375249&id=533062563446187&_rdc=1&_rdr

3. กฎหมายน่ารู้ 72 : วิ่งแบบนี้ระวังรับโทษ www.facebook.com/story.php?story_fbid=2871508062934947&id=533062563446187&_rdc=1&_rdr

แค่นี้ดีกว่านักเรียน ไม่เก่งเรื่องสอน #เรียนออนไลน์ กันนะ #socialdistancing #สังคมศึกษา #กฎหมายน่ารู้ #ลักทรัพย์ #กฎหมายอาญา #ก่อการครู #dekd