ค้นหา

ตระเตรียมการ : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?

ตระเตรียมการ หมายถึง การกระทําการใดๆ อันจะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่การลงมือกระทําความผิด หรือการที่ผู้กระทําได้กระทําลงไปเพื่อให้พร้อมที่จะลงมือกระทําความผิดได้สําเร็จในขั้นต่อไป

ตระเตรียมการหมายถึง

ตระเตรียมการ นักกฎหมายได้แยกการกระทำทางอาญาออกได้เป็น 3 วาระ คือ

(1) วาระทางจิตใจ คือ ความคิดที่จะกระทำความผิดและการตัดสินใจกระทำความผิด
(2) วาระการเตรียมการ คือ การหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือรวบรวมสิ่งต่างๆ สำหรับกระทำความผิด
(3) วาระลงมือกระทำ คือ ใช้เครื่องมือที่หาไว้นั้นกระทำความผิดตามปกติแล้วการลงโทษตามกฎหมาย จะลงโทษจากการกระทำที่อยู่ในวาระลงมือกระทำแล้ว เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดความผิดสำเร็จแม้ว่าความผิดจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีการกระทำที่อยู่ในวาระตระเตรียมการ ผู้กระทำก็อาจได้รับโทษเช่นกันถ้าเป็นกรณีความผิดที่ร้ายแรง

ตัวอย่างคำพิพากษา 11794/2554

แม้จำเลยจะโกรธผู้ตายที่ไล่จำเลยออกจากบ้าน แต่จำเลยออกไปจากบ้านประมาณ 2 ถึง 3 วัน จำเลยจะกลับมาอยู่กับผู้ตายทุกครั้ง ก่อนเกิดเหตุผู้ตายไล่จำเลยออกจากบ้านและจำเลยกลับมาหาผู้ตาย เชื่อว่าเรื่องที่จำเลยถูกผู้ตายไล่ออกจากบ้านไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่จำเลยอาฆาตแค้นผู้ตายถึงขั้นตระเตรียมอาวุธไปฆ่าผู้ตาย

ทั้งมีดของกลางเป็นเพียงเครื่องใช้ทางการเกษตรที่จำเลยมีไว้ใช้ในการถางหญ้าและตัดอ้อย การที่จำเลยนำมีดของกลางติดตัวมาด้วยจึงไม่อาจฟังว่าตระเตรียมมาเป็นอาวุธฆ่าผู้ตาย ส่วนที่จำเลยรอจังหวะให้ไฟฟ้าในบ้านปิดแล้วมุดลอดสังกะสีบ้านเข้าไปหาผู้ตาย ก็อาจเป็นเพราะบุตรผู้ตายใช้กุญแจคล้องประตูด้านในไว้ ทำให้จำเลยเข้าบ้านไม่ได้ประกอบกับจำเลยอาจไม่ต้องการให้คนในบ้าน ซึ่งนอนหลับอยู่ทราบว่าจำเลยแอบกลับมาหาผู้ตาย ผู้ตายจึงให้จำเลยลอดเข้าไปหา ดังที่จำเลยแก้ฎีกาก็เป็นได้

นอกจากนี้ ได้ความว่าจำเลยคุยกับผู้ตายระยะหนึ่ง เมื่อบุตรของผู้ตายตื่นขึ้นมาเปิดไฟฟ้าแล้วเห็นจำเลยอยู่กับผู้ตาย ก็มีเสียงผู้ตายร้องห้ามบุตรของผู้ตาย และผู้ตายกอดด้านหน้าจำเลยไว้ เมื่อผู้ตายปล่อยมือ จำเลยและบุตรของผู้ตายจ้องหน้ากัน หลังจากนั้นบุตรของผู้ตายวิ่งออกจากบ้าน จำเลยจึงใช้มีดฟันผู้ตายแล้ววิ่งหนีไป แสดงว่าก่อนที่บุตรผู้ตายจะวิ่งออกไปตามญาติมาไล่จำเลย จำเลยยังไม่มีความคิดที่จะฆ่าผู้ตายดังที่เคยพูดอาฆาตไว้ เชื่อว่าเหตุที่บุตรของผู้ตายวิ่งออกไปตามญาติเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำเลยลงมือฆ่าผู้ตายโดยใช้มีดของกลางฟันผู้ตายทันทีหลายครั้งด้วยอารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน