ค้นหา

EP.37 แอบเอาป้ายราคาสินค้าที่ถูกกว่ามาเปลี่ยน ผิดลักทรัพย์หรือฉ้อโกง?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

อย่างที่เคยยกตัวอย่างกฎหมายและคดีจริงมาเทียบให้เห็นความผิดลักทรัพย์ กับความผิดฉ้อโกง ดูผิวเผินแยกความแตกต่างกันยากนะครับ คราวนี้เราจะมีดูอีกคดีที่มีความต่าง อันไหนผิดลักทรัพย์อันไหนผิดฉ้อโกงครับ

ตามกฎหมายในประเด็นหลักเพื่อความเข้าใจโดยง่าย

ความผิดลักทรัพย์ คือ เอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ความผิดลักทรัพย์เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความกันไม่ได้ การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ จะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยพลการ โดยทุจริต ไม่ใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยินยอมมอบให้เนื่องจากถูกหลอกลวง

ความผิดฉ้อโกง คือ ทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง ความผิดฉ้อโกงเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความได้ เว้นแต่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

อ้างอิง: ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 341