ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย : ฆ่าโดยทรมาน

#ฆ่าโดยทรมาน : คำนี้ในกฎหมายแปลว่าอะไร?ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ได้กล่าวว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 10 – 20 ปี
.
แต่หากเป็นการฆ่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 กล่าวว่า

“ผู้ใด
(1) ฆ่าบุพการี
(2) ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำ หรือได้กระทำการตามหน้าที่
(3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว
(4) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
(5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
(6) ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น หรือ
(7) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
ต้องระวางโทษประหารชีวิต “
.
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบายว่า
.
1. ฆ่าโดยทรมาน หมายความว่า ฆ่าโดยการกระทำที่มิได้ตายในทันที แต่ทำให้ได้รับความลำบากจนตายลงในที่สุด ความลำบากที่ได้รับเป็นผลแห่งการกระทำก่อนตาย
2. ฆ่าโดยทารุณโหดร้าย หมายความว่า ฆ่าโดยวิธีการที่ดุร้ายยิ่งกว่าการกระทำให้ตายโดยทั่วๆ ไป ผู้ถูกฆ่าอาจตายในทันทีโดยไม่ได้รับความลำบากเลยก็ได้
3. ในการกระทำโดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้ายนี้จะวินิจฉัยตามความรู้สึกของวิญญูชนว่าเป็นการทรมานหรือทารุณหรือไม่
.
.
ตัวอย่างของการฆ่าโดยทรมาน
.
นายเอกต้องการฆ่านางสาวนก จึงใช้เชือกรัดคอนางสาวนกแล้วลากไปตามพื้นดินจนนางสาวนกขาดใจตาย ถือเป็นการฆ่าโดยทรมานและทารุณโหดร้าย เพราะนางสาวนกไม่ได้ตายในทันที แต่จะได้รับความเจ็บปวดและทรมานเป็นเวลานานก่อนจะสิ้นใจ

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #ฆ่าโดยทรมาน  #คำนี้ในกฎหมาย