ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย : ต่อหน้าธารกำนัล

คำว่า ธารกำนัล [ทาระกำนัน] ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ที่ชุมนุมชน, คนจำนวนมาก”

และคำว่า ‘ธารกำนัล’ นี้ในทางกฎหมาย ก็หมายถึง ที่ชุมนุมชน, คนจำนวนมาก เช่นกัน

“ต่อหน้าธารกำนัล” จึงหมายถึง การกระทำในที่ชุมชน หรือที่ที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก
แต่หากตั้งคำถามว่า …แล้วถ้าเป็นการกระทำในที่สาธารณะ แต่ไม่มีผู้คนอยู่หรือพบเห็นล่ะ จะถือว่าเป็นต่อหน้าธารกำนัลหรือไม่?

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4836/2547 ได้พิจารณาว่า

“- คำว่า อนาจาร มีความหมายว่าเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย

– การที่จำเลยกอดเอวโจทก์ร่วม จับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมเช่นนั้นจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 278 แม้บางตอนจำเลยจะได้กระทำขณะอยู่ในรถยนต์กระบะแต่การที่จำเลยจับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมให้เข้าไปในห้องพักของโรงแรมขณะอยู่ต่อหน้าพนักงานโรงแรมเช่นนั้นเป็นการกระทำโดยเปิดเผยในที่ซึ่งอาจมีคนเห็นได้

– แม้ไม่มีผู้ใดเห็นในขณะกระทำนั้นก็เป็นธารกำนัลแล้ว เพราะ …’การกระทำต่อหน้าธารกำนัลมิได้หมายความเฉพาะแต่กระทำโดยประการที่ให้บุคคลอื่นได้เห็นโดยแท้จริงเท่านั้น เพียงแต่กระทำในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ก็เป็นต่อหน้าธารกำนัลแล้ว’…

– ดังนั้น เมื่อจำเลยกระทำอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำลังประทุษร้ายต่อหน้าธารกำนัล จึงเป็นความผิดที่มิใช่ความผิดอันยอมความได้”
#กฎหมายน่ารู้ #คำนี้ในกฎหมาย #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ดูน้อยลง