ค้นหา

Law เป็นประเด็น : เลี้ยงหมาดุต้องควบคุม

#Lawเป็นประเด็น
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย “น้องหมา” ก็ยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของคนไทยเสมอ
เพราะทั้งความน่ารักและซื่อสัตย์ แต่ว่าหมาเราอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
หากเลี้ยงหมาดุยิ่งต้องรู้และควบคุมให้ดี
เลี้ยงหมาดุ…ต้องควบคุม!!
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548
กำหนดให้ “สุนัขควบคุมพิเศษ”
*สุนัขควบคุมพิเศษ หมายถึง
1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์ เป็นต้น
2. สุนัขที่มีประวัติทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคน
หากจะพาสุนัขออกนอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามนี้
– ผู้ควบคุมสัตว์ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี
– ต้องมีบัตรประจำตัวสุนัข
– ต้องใส่ที่ครอบปากตลอดเวลา
– ต้องใส่สายจูงที่แข็งแรงและยาวไม่เกิน 50 ซม.
อย่างไรก็ดี สัตว์เลี้ยงคือกระจกสะท้อนของเจ้าของ จะเลี้ยงสัตว์อะไรต้องศึกษาทั้งลักษณะการกินอยู่ วิธีเลี้ยง รวมไปถึงอุปนิสัยของสัตว์ที่เราเลี้ยง เพื่อให้ทั้งเราและคนรอบข้างอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างมีความสุข ไร้กังวล