ค้นหา

คนหาย ทำอย่างไร? ถ้ายังไม่ถึง 24 ชั่วโมง แจ้งความได้หรือไม่?

กฎหมายน่ารู้ 70 : คนหายทำอย่างไร และก่อนไปแจ้งความต้องเตรียมตัวอย่างไร

 1. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันชัดเจนว่า คนหาย ไปจริง เช่น สอบถามคนใกล้ชิด-คนที่คิดว่าจะทราบความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก่อนขาดการติดต่อไป
 2. ตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของสำคัญของ คนหาย ว่านำติดตัวไปหรือไม่ เช่น เสื้อผ้า จดหมาย ของมีค่าอื่นๆ
 3. ตั้งสติและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการหายตัวไป เช่น เขียนลำดับเหตุการณ์ – ขั้นตอน เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 4. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ คนหาย เช่น ภาพถ่ายล่าสุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนบ้าน – ใบสำคัญทางราชการอื่นๆ (ถ้ามี)
 5. ประสาน-ขอข้อมูลติดต่อพยาน เพื่อเข้าแจ้งความขั้นตอนการ แจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจ
 • แจ้งความกับพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน
 • ให้ปากคำ-หลักฐาน-ข้อมูลของ คนหาย
 • พนักงานสอบสวนมอบบันทึกประจำวันให้แก่ผู้แจ้งความ
 • ผู้แจ้งความ ขอชื่อ-เบอร์ติดต่อพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความ เพื่อประสานและสอบถามความคืบหน้า

“คนหาย” เมื่อครบกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด “คนหาย” จะกลายเป็น “คนสาบสูญ” (คนสาบสูญ = คนตายโดยผลของกฎหมาย)

แจ้งความคนหายได้แม้จะยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง ตามข้อกฎหมายในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเรื่องคนหายพลัดหลง ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องหายไปเกินกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถแจ้งความได้ ในกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง หายออกไปจากบ้าน สามารถแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที

รับแจ้งคนหาย : ศูนย์ประชาบดี โทร 1300

ศูนย์ข้อมูลคนหาย : มูลนิธิกระจกเงา โทร

 • แจ้งคนหาย : โทรศัพท์ 080-775 2673
 • แจ้งคนหาย (*มีอาการป่วยหลงลืม/อาการทางสมอง)
 • โทรศัพท์ : 095-631 1914