ค้นหา

EP.6 แบบไหนเรียกว่า..หมิ่นประมาทบนโซเชียล?

#Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

พูดแค่ไหน พูดอย่างไรผิดกฎหมายหมิ่นประมาท?

การหมิ่นประมาท มีหลายรูปแบบ เช่น การพูดต่อบุคคลที่สาม หรือการหมิ่นประมาทโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชี่ยลเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ โทรศัพท์ ซึ่งพบเห็นบ่อยครั้งว่าหากไม่ระงับอารมณ์หรือความสนุกในการกล่าวหาคนอื่น มักจะโดนแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทได้

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่ น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับองค์ประกอบความผิดอาญามี ดังนี้ ผู้ใด + ใส่ความ + ผู้อื่น + ต่อบุคคลที่สาม + โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง + โดยเจตนา

การใส่ความ คือ เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นความจริงก็ได้หรือเป็นความเท็จก็ได้ ซึ่งการใส่ความนั้นไม่จำกัดวิธี อาจจะพูด แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ต่างคนต่างทะเลาะกันแล้วกล่าวหากัน หรือต่างทะเลาะโต้เถียงกันต่างอยู่ในอารมณ์โกรธ เข้าเงื่อนไขความผิดหมิ่นประมาทหรือไม่?

รายละเอียดไปติดตามฟังกันได้เลยครับ…

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328