ค้นหา

EP.27 เจ้าหน้าที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเรา แล้วเบิกเงินนั้นไปใช้ เราจะมีความผิดหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

เชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยเจอกับการมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเรา บางทีเรารู้บางทีเราไม่รู้ว่าเงินดังกล่าวมาจากไหน แล้วถ้าเรานำเงินที่เข้าในบัญชีเราจะผิดหรือไม่?

กฎหมายอาญา มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก

วรรคสอง ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352