ค้นหา

EP.25 ผู้ต้องหา “ให้การสอบสวนเท็จ” มีความผิดหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อพนักงานสอบสวนเรียกไปให้การ หลายคนสงสัยว่าการให้กับพนักงานสอบสวนนั้น หากไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จหรือไม่?

ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134