ค้นหา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญา เล่ม 1

จากข่าวต่าง ๆ ที่นำเสนอให้เราพบเห็นกัน ในแต่ละวัน โดยเฉพาะคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ มักทำให้เราสับสนยิ่งนักว่า ลักษณะแบบไหนเค้าเรียกอย่างไร ลัก วิ่ง ชิง หรือปล้น แล้วแต่ละอย่างมีโทษอย่างไรกันบ้าง? พฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ ? ลองพลิกเล่มนี้ดูสักนิด คำตอบอาจอยู่ในเล่มนี้แล้วก็ได้นะ…ใน “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เล่ม 1”