ค้นหา

สั่งของ Online จ่ายเงินแล้ว…แต่ !!!ติดต่อคนขายไม่ได้

shopping online ถือว่าเป็นเรื่องฮอตฮิตในช่วงนี้มาก เพราะทั้งง่าย สะดวกสบาย แถมมีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ต่างๆมากมาย ถือเป็นสิ่งล่อตาล่อใจที่ดีมาก แต่ว่าก็มีคนที่โดนโกงค่าของจาก shopping Online เช่นกัน แบบนี้คนขายผิดไหม? แล้วเราสามารถเอาผิดเรื่องนี้ได้หรือไม่นะ?

สั่งของ Online จ่ายเงินแล้ว...แต่ !!!ติดต่อคนขายไม่ได้

คำตอบ : ผิดสิ… แบบนี้ถือว่าเป็นการโกง หากเราซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ร้านค้าที่โกงจะได้รับผิดตามกฎหมาย ทั้งหมด 2 ข้อ ได้แก่

1. “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 – 348 (แล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น) เช่น 
– มาตรา 341 ทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– มาตรา 343 วรรคแรก ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท   ** โดยจะมีอายุความ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด ดังน้ันหากรู้ตัวว่าถูกโกง ให้รีบแจ้งความภายใน 3 เดือน
**ข้อมูลเพิ่มเติม** Infographic : หลอกขายของออนไลน์ แต่ไม่ส่งสินค้า

2. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่เกี่ยวกับการนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วย โดยมีอายุความ 10 ปี 

อ้างอิง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14
ประมวลกฎหมายอาญา