ค้นหา

Q&A: เมื่อหลวงตาสู่ขิต (มรณภาพ) มรดกตกเป็นของวัดใช่หรือไม่?

คำตอบ: ใช่ เมื่อหลวงตามรณภาพ…ทรัพย์สินของหลวงตาที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศจะตกเป็นของวัดทันที ยกเว้นว่าในขณะหลวงตามีชีวิตอยู่หลวงตาได้ทำการยกให้ผู้อื่นหรือทำพินัยกรรมให้คนอื่นไปแล้ว

อ้างอิง : มาตรา 1623, 1624 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฟังเสียงกฎหมายง่ายจัง ตอน มรดกหลวงตา