ค้นหา

Q&A : ตัดกิ่งไม้บ้านคนอื่นที่รุกล้ำมาบ้านเรา ได้หรือไม่?

ปัจจุบันกระแสการปลูกต้นไม้กำลังได้รับความนิยม ปลูกไป ปลูกมา ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเรา เราจะสามารถตัดต้นไม้ของบ้านข้างๆได้หรือไม่ เจ้าของต้นไม้จะว่าไหม แล้วผิดกฎหมายหรือเปล่า?

ตัดกิ่งไม้บ้านคนอื่นได้ไหม?

การจะตัดกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านที่รุกล้ำมาในเขตของเรานั้น เราต้องแจ้งเจ้าของต้นไม้ให้ทราบก่อน ถ้าเขาไม่ตัด เราจึงจะตัดเองได้ แต่ถ้าเป็น ”รากไม้” ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตบ้านเรานั้น ไม่ต้องบอก…สามารถตัดได้เลย และหากเป็นผลไม้ที่หล่นลงมาจากต้นไม้เพื่อนบ้าน…สามารถเก็บกินได้ แต่ห้ามเด็ด ห้ามตัดจากต้น เพราะ จะมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

เสียงกฎหมาย ตอน ตัดกิ่งไม้