ค้นหา

ขายของออนไลน์ บอกรายละเอียดไม่ครบ ผิดหรือไม่ ?

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ซึ่งคนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินสตราแกรม เฟซบุ๊ก ไลน์ และช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ก็มีผู้ค้าจำนวนไม่น้อยที่ขายสินค้า โดยไม่แจ้งข้อมูลที่แท้จริงของสินค้าให้แก่ลูกค้าทราบ และผู้ซื้อมักจะเจอกับประโยคเดียวกันจากผู้ค้าว่า “สนใจทักแชทเลยครับ/ค่ะ” ทำแบบนี้ผิดหรือไม่ ?

ขายของออนไลน์ บอกรายละเอียดไม่ครบ ผิดหรือไม่ ?

คำตอบ คือ ผิด  เพราะการขายสินค้าออนไลน์ ผู้ขายจะต้องแสดงราคา ค่าบริการ และรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ครบถ้วน และอ่านเข้าใจง่าย ทั้งนี้หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกนอกจากราคาสินค้าและบริการ ผู้ขายจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนด้วย 
ขายสินค้าออนไลน์ บอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

อ้างอิง :  พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (มาตรา 28 และ มาตรา 40)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับ 60 พ.ศ. 2564