ค้นหา

Q&A : ซื้อ-ขายใบกำกับภาษี ผิดไหมนะ?

ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีปลอม หรือ บุคคลที่ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก เช่น ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง ไม่ใช่ผู้ประกอบการจริง  มีโทษจำคุก 3 เดือน – 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท (ต่อใบกำกับภาษี 1 ใบ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ที่  ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี กรมสรรพากร จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 147 ซื้อใบกำกับภาษีได้ไหม? 

อ้างอิง :  ประมวลรัษฎากร
อินโฟกราฟิก : จุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรมสรรพากร